przeprowadzki Warszawa usugi transportowe cennik samochody kontakt
 


TRANSPORT
ZBIGNIEW ¦PIO£EK

05-075 Warszawa-Weso³a ul. Kiliñskiego 25
 

 

Telefon 24h: 603 328 295
Tel./Fax (0 prefix 22) 773-96-45 (od godziny 8 do 17)
Adres e-mail: biala.technika@gmail.com

WWW: www.bt-transport.com.pl


 

 

Pro¶ba o ofertê:

Imiê, nazwisko/Nazwa firmy:

Ulica:

Kod pocztowy:

Miejscowo¶æ:

Telefon*:

Fax:

Adres e-mail:

   

Rodzaj us³ugi:

 

Transport

Przeprowadzka

   

Data realizacji zlecenia*:

   

Sk±d?

 

Ulica, nr domu, mieszkania:

Miejscowo¶æ*:

Ilo¶æ pomieszczeñ*:

Które piêtro?*:

Winda:

   

Dok±d?

 

Ulica, nr domu, mieszkania:

Miejscowo¶æ*:

Ilo¶æ pomieszczeñ*:

Które piêtro?*:

Winda:

   

Opis:

   

Uwagi:

*) pola obowi±zkowe!


 

  


 


 

Design: pozycjonowanie      Copyright: BIA£A TECHNIKA