przeprowadzki Warszawa usugi transportowe cennik samochody kontakt
 


 

Cennik Us³ug Transportowych


Przewozy na terenie Warszawy (w granicach administracyjnych miasta):

Dojazd: 25 PLN
Transport: od 2,00 PLN za kilometr

 


Przewozy na terenie Polski:

od 1,50 PLN za kilometr
 


Przewozy na terenie Unii Europejskiej:

od 2,00 PLN za kilometr + koszty autostrad i promów
 


Cennik przeprowadzek:

od poniedzia³ku do soboty w godzinach od 6.00 do 22.00:
od 60 do 150 PLN za godzinê

w godzinach nocnych od 22.00 do 6.00, w niedziele i dni ¶wi±teczne:
od 120 do 300 PLN za godzinê

Cena przeprowadzki zale¿y od jej:

  • wielko¶ci

  • zakresu (np. pakowanie i rozpakowywanie rzeczy, monta¿ i demonta¿ mebli)

  • stopnia trudno¶ci (np. brak windy).


Do ceny przeprowadzki nale¿y doliczyæ koszt transportu.

Minimalny koszt zlecenia: 120 PLNPodane ceny s± cenami netto (nale¿y doliczyæ podatek VAT).
W celu wykonania szczegó³owej wyceny prosimy o kontakt.

Dla sta³ych Klientów oferujemy korzystne rabaty.


 

Design: pozycjonowanie      Copyright: BIA£A TECHNIKA